Świnoujście w paru zdaniach

Krajobraz naturalny Dzielnicy Nadmorskiej jest obrazem przyrastania linii brzegowej oraz terenów wydmowych. Działalność morza i ruch wiatrów ukształtowały pasmowy układ narastającego terenu. Proces przyrastania pasów terenu ocenia się na około 1,5 m. w skali roku. Najwyższe wzniesienie wału wydmowego osiąga wysokość ok. 8,0 m. n.p.m., a najniższe 1,0-2,0 m. n.p.m. Zieleń charakterystyczna jest dla terenów nadmorskich i w naturalny pasmowy sposób zarosła ten obszar.

Klimat

Świnoujście leży w strefie klimatu umiarkowanego, o charakterze wybitnie przejściowym, na który znaczny wpływ ma ciepły prąd atlantycki, docierający tu wzdłuż południowych brzegów Morza Bałtyckiego. Przejściowość klimatu cechuje znaczna zmienność pogody, ale znacznie mniejsze skoki temperatury, niż to ma miejsce w głębi kraju. Dzięki znacznej ilości zieleni, przewiewności terenu (częste wiatry zachodnie), bardzo dobremu usytuowaniu w stosunku do kompleksu portowego, obecności ogromnej powierzchni morza – powietrze w Świnoujściu, a szczególnie w Dzielnicy Nadmorskiej jest czyste. Posiada nawet cechy powietrza leczniczego, znane od ponad 100 lat. Fakt ten uczynił z miasta znany z właściwości leczniczych i wypoczynkowych kurort.

Na całej długości terenu Dzielnicy Nadmorskiej rozkład kumulowanego materiału i pojawiania się kolejnych gatunków roślinnych zachodzi pasowo w przybliżeniu wg następującego schematu:

 • wydma biała,
 • wydma szara,
 • pas rokitnika, oliwnika i wierzby piaskowej,
 • młodociany bór sosnowy,
 • suche piaszczyste polany z jasieńcem nadbrzeżnym i kocankami piaskowymi, grupami rokitnika i pojedynczymi większymi drzewami liściastymi i iglastymi,
 • stary bór sosnowy z nalotem drzew liściastych na okraju. Wysokie zwarte drzewostany tworzą parawany niezbędne dla ochrony głębszych partii lądu przed podmuchami ostrych wiatrów i nawiewaniem piasku.

Na terenie kempingu RELAX znajduje się kilka szczególnych okazów drzew. Cechuje je szczególne piękno, wielkość i gatunek. Do najcenniejszych należą:

 • robinia akacjowa
 • klon jawor
 • skrzydłorzech kaukaski
 • wiąz szypułkowy
 • olsza czarna z pięknym bluszczem
 • wiąz polny

Stan wody

Wahania poziomu wody na Zalewie Szczecińskim zależą głównie od kierunku i siły wiatru. Przy wiatrach z NW do NE poziom wody może podnieść się o ok. 1 m, a przy wiatrach SW do SE – obniżyć do ok. 0,6 m w stosunku do poziomu średniego. Wody Zalewu Szczecińskiego mają z reguły temperatury wyższe niż np. Zalewu Wiślanego o ok. 0,6 do 1,2 oC. Im bliżej ujścia Odry, tym temperatura wody w lecie jest wyższa, natomiast w zimie niższa. W sierpniu temperatura wód powierzchniowych Zalewu Szczecińskiego waha się w granicach 18,2 do 19,9 oC, a przy dnie jest niższa o około 1,5 oC. Na torze wodnym Świnoujście-Szczecin zasolenie powierzchniowe waha się od 0,2 do 1%, a wód przydennych wynosi do 6%.

Zlodzenie

Zalew Szczeciński zamarza na ogół od połowy grudnia do początku marca. Tor wodny Świnoujście-Szczecin jest wówczas żeglowny przy użyciu lodołamaczy. Maksymalna grubość lodu dla tego rejonu wynosi 0,6 m. Klimat miasta Świnoujście posiada właściwość klimatu morskiego szerokości umiarkowanych. Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej witryny naszego miasta: www.swinoujscie.pl